This image gallery requires Flash

To view this gallery, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Adobe Flash Player.

Download the free Flash Player now!

Velkommen

Vi tilbyr kurs, individuell undervisning og veiledning. Vi gir undervisning til barn, ungdom og voksne og veiledning til foreldre/foresatte, barnehager, skoler og andre. Undervisningen gis enten individuelt eller i små grupper etter behov og ønsker. Vi bistår også med utredning/kartlegging innenfor områdene våre. Vi bruker godt dokumenterte metoder som tilpasses hver enkelt.

Vi starter opp med norskundervisning A1 i liten gruppe for fremmedspråklige i august.

Våre områder

 • Dysleksi
 • Lese -og skrivevansker
 • Språkvansker hos barn
 • Artikulasjonsvansker/språklydsvansker
 • Spesifikke språkvansker hos barn SSV/SLI
 • Apraksi -motorisk koordineringsvanske
 • Afasi
 • Undervisning i matematikk på grunnskolenivå og P1, P2 og påbygning for vgs
 • Naturfag vgs
 • Kjemi 1 vgs
 • Veiledning i oppgaveskriving og norsk for videregående
 • Norsk for fremmedspråklige
 • Veiledning til foreldre, barnehager, skoler og andre

Mer informasjon finner du under våre tjenester og undervisning på menyen eller ved ta kontakt per telefon, mail eller ved bruk av kontaktskjema. Vi gir også en uforpliktende oppstartsamtale for de som ønsker det, se under undervisning.