S2630006

This image gallery requires Flash

To view this gallery, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Adobe Flash Player.

Download the free Flash Player now!

Velkommen

Vi tilbyr individuell undervisning, kurs og veiledning. Vi gir undervisning til barn, ungdom og voksne og veiledning til foreldre/foresatte, barnehager, skoler og andre. Undervisningen gis enten individuelt eller i små grupper etter behov og ønsker. Vi bistår også med utredning/kartlegging innenfor områdene våre. Vi bruker godt dokumenterte metoder som tilpasses hver enkelt.

 

Våre områder

 • Dysleksi og lese -og skrivevansker
 • Språkvansker hos barn
 • Artikulasjonsvansker/språklydsvansker
 • Apraksi -motorisk koordineringsvanske
 • Afasi
 • Norsk for fremmedspråklige
 • Norskundervisning fram mot eksamen i /B1/B2 og Bergens testen
 • Undervisning i matematikk på grunnskolenivå og P1, P2 og påbygning for vgs
 • Naturfag vgs
 • Kjemi 1 vgs
 • Veiledning i oppgaveskriving og norsk for videregående
 • Veiledning til foreldre, barnehager, skoler og andre

Mer informasjon finner du under våre tjenester og undervisning på menyen eller ved ta kontakt per telefon, mail eller ved bruk av kontaktskjema. Vi gir også en uforpliktende oppstartsamtale for de som ønsker det, se under undervisning.