Undervisning og priser

Informasjon om undervisning og priser på individuelle timer, gruppetimer og samtalegrupper

Individuell undervisning, en til en

Individuell undervisning regnes som den mest effektive undervisningsformen. Undervisningen blir tilpasset den enkelte, slik at man jobber med det hver og en trenger av kunnskaper for å komme videre i sin læringsprosess. Individuell undervisning gis som 60 min timer eller annet etter ønske. Man kan ha en eller flere timer ukentlig, på dagtid eller kveldstid. Det er også mulig å få hjemmeundervisning. Undervisningen er systematisk der både mestring og utfordringer er i fokus.

For å få en god fremgang forutsettes det at man øver hjemme. Man får et eget materiale med ulike tilpassete øvelser, oppgaver m.m. til øving hjemme. Som en del av undervisningen til barn og ungdom gis det veiledning til foreldre/foresatte/andre, enten som en del av undervisningen eller som separate veiledningstimer.

Undervisning i grupper

Undervisning i grupper fra 2-4 deltakere blir satt sammen etter nivå. Her blir det både undervisning individuelt, se ovenfor og i fellesskap. Man følger en felles lærbok, men man får egne oppgaver og øvingsmateriell for trening hjemme.

Samtalegrupper i norsk for fremmedspråklige

Samtalegrupper blir satt sammen etter språklig nivå. Fra 3- 6 deltakere.

_________________________________________________________________________________________

Priser:

Oppstartsamtale kr 200,-

Oppstartsamtalen er uforpliktende. Varighet 45-60 min.

Priseksempler på individuelle timer:

Enkelttimer, kun avtale om en time, 60 min: kr 600,-

4 x 60 min kr 2120,- (kr 530,- per time).

8 x 60min kr 4240,-.

 

Undervisning i grupper

Gruppeundervisning for 2 -4 personer:

8x 60 min kr 2400,-per person(kr 300 per time)

8x 90 min kr 3200 per person(kr 400,-per 90 min time)

 

Samtalegrupper

4-6 personer kr 100,- per  90 min time per person