Om oss

Pedagogiske og spesialpedagogiske tjenester ble etablert i 2013. Vi  holder til i Drammen og gir undervisning, utredning og veiledning/konsultatsjon innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk. Vi tilbyr også undervisning i norsk for fremmedspråklige og undervisning i naturfag, kjemi, matematikk og norsk for videregående.  Vi har lang og bred erfaring innenfor fagfeltet og med de ulike aldersgruppene.

Elisabeth Riiber

Utdanning i nordisk og norsk språk og pedagogikk. Spesialpedagogikk med veiledning/rådgivningskompetanse og lingvistikk med spesialisering barnespråk/språkvansker og afasi på masternivå fra Universitetet i Oslo (UiO). Samt test og kartleggingskompetanse innenfor spesialpedagogikk og lingvistikk.

Har erfaring fra:

 • Barnehage
 • Barneskole
 • Ungdomsskole
 • Undervisning til voksne

Spesialkompetanse innenfor:

 • Lesing og  lesevansker
 • Skriving og skrivevansker
 • Dysleksi
 • Barnespråk og avvikende barnespråk
 • Apraksi – motorisk koordineringsvanske
 • Afasi

Maria Riiber

Utdanning fra Universitet i Oslo:

 • Psykologi
 • Matematikk
 • Kjemi
 • Biologi
 • Biokjemi
 • Fysikk
 • Kjemi