Tjenester

Informasjon om våre tjenester

Lese, og skrivevansker og dysleksi-ny start

Undervisning til barn, ungdom og voksne.

Mange barn, ungdom og voksne strever med lesing og skriving. Det er viktig når man strever med lesing og skriving å jobbe med de grunnleggende ferdighetene, samt det å tilpasse lesetoffet og skriveoppgavene til hver enkelt, slik at man systematisk bygger opp lese-og skriveferdighetene.

Mange kommer kommer opp i de høyere klassetrinnene uten at grunnlaget er på plass. Lesestoffet og tekstoppgaver er også ofte i et for høyt nivå i forhold til mestringsnivået. Da blir det ofte strevsomt å tilegne seg fagkunnskaper. Resultatet kan bli opplevelsen av manglende mestring og følelsen av å komme til kort. Mange voksne har gått gjennom skolegangen uten å ha lært å lese – og skrive funkjsonelt. Men med en ny start og en tilpasset undervisning har man muligheten for å bedre ferdighetene sine.

Dysleksi -ny start tar utgangspunkt i følgende:

– godt dokumenterte metoder som tilpasses til hver enkelt
– grunnleggende basisferdigheter i lesing og skriving som bokstav-språklydforbindelser
– fonetisk og fonologisk trening
– tilpasset og systematisk lesestoff som bygger opp leseferdighetene
– tilpassete skriveøvelser og tekstskriving
– veiledning til foreldre og andre

Språkvansker og spesifikke språkvansker hos barn

Vi gir språktreningstimer for barn med språkvansker og spesifikke språkvansker. Alder fra 3 år. Grundig veiledning gis til foreldre/andre som kan være med på timene for deretter å kunne øve hjemme med sitt barn. Tidspunkt er på dagtid eller ettermiddag/kveld. Undervisningen er lekbetont for små barn, men systematisk og tilpasset det enkelte barn. Undervisningen er knyttet opp mot spesialpedagogikk, lingvistikk og logopedi. Områder kan være artikulasjon/fonetisk trening, motorisk trening, fonologi, begrepsutvikling og grammatikk. Det gis også undervisning i bolker for de som bor langt unna.

Afasi

Afasi er vansker med å snakke, med å forstå språk og  det å lese og skrive. Vanskene skyldes ervervet skade i hjernen. Hos de fleste er de viktigste språkfunksjonene knyttet til områder i den venstre hjernehalvdelen, og det er skader i disse områdene som kan forårsake afasi. Afasi kan ramme både kvinner og menn, unge og eldre. Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag enten etter hjerneblødning eller blodpropp.  Men også hjernesvulster eller hodeskader kan også føre til afasi.

Norsk for fremmedspråklige

Matematikkundervisning

Veiledning i oppgaveskriving